Navigation

Akustiktak & undertak

Vi levererar marknadens bästa undertak! Vi på Skånemontage har 38 års erfarenhet av att leverera undertakslösningar till kunder runt om i Skåne. Välkomna!

Ett undertak har flera funktioner. Dels fungerar det som ren ljudabsorption och ljudisolering, men ett undertak kan också upprättas av hygienkrav eller av enbart estetiska skäl.

Vill ni veta vad vi kan göra för just er? Klicka här för att kontakta oss!

Akustiktak - för kontor och offentlig miljö

Att reducera buller och annat oönskat ljud är av största vikt för att uppnå en god arbetsmiljö. På arbetsplatsen vill man kunna föra samtal i normal ton och koncentrera sig, utan att plågas av en störande ljudkuliss. De flesta känner till att ljud har en förmåga att studsa när det träffar hårda ytor och då bildas ekon. Ibland lägger man knappt märke till det, men reflekterat ljud har en tendens att ge en obehaglig efterklang.

Den övergripande ljudnivån blir högre, vilket i sin tur skapar en ond cirkel när människor måste prata högre för att göra sig hörda. I slutändan blir folk helt enkelt irriterade och får svårt att fokusera på sitt arbete. Forskning har också visat att den som vistas där buller och höga ljudnivåer förekommer helt enkelt mår sämre och inte sällan drabbas av hälsoproblem som stress, huvudvärk och koncentrationssvårigheter.

Medvetenheten har ökat angående akustiken i olika typer av lokaler. Den största ljudreflekterande ytan i inomhusmiljöer är taket. Genom att installera ett akustiktak med effektiv ljudabsorbering blir skillnaden i rummets akustik väldigt påtaglig. Resultatet är en kraftigt förbättrad ljudmiljö som innebär en betydligt trevligare arbetsplats.

Akustiktak

Hur fungerar akustiktak och var används de?

 I grund och botten handlar det om en specialanpassad undertakslösning som ska se bra ut rent estetiskt och dessutom dämpa störande ljud. För att åstadkomma detta används material med egenskaper som gör att de absorberar ljud, istället för att ljudet reflekteras.

I offentliga miljöer som bibliotek, köpcentrum och skolor används akustiktak i väldigt stor utsträckning. I kontorslokaler med öppna planlösningar finns också enorma fördelar med att använda akustiktak. Faktum är att nästan alla inomhusmiljöer förbättras genom att installera ljudabsorbenter. Ytterligare en fördel är att de kan användas för att dölja till exempel kabelinstallationer. Designen kan väljas så att de passar till den övriga inredningen och det är inga problem att integrera belysning i dem.

Taken kan tillverkas i naturliga och återvinningsbara material. I Malmö ökar antalet installationer av akustiktak och genom att välja en certifierad leverantör säkerställer man en akustiklösning av hög kvalitet.

 

Kontakt

Letterbtn

Besök Kontakt
info@skanemontage.se

Verticaldev Phonebtn

Tel: +46 (0)40-188819

Verticaldev Paperbtn

Skånemontage AB
Borrgatan 15
SE-211 24 Malmö