Akustik

Vi levererar marknadens bästa lösningar inom akustik! Skånemontage har 40 års erfarenhet av att leverera lösningar inom akustik till kunder runt om i Malmö och i hela Skåne. Välkomna!

God akustik för alla miljöer

Vi människor tillbringar allt mer tid inomhus vilket gör att kvaliteten på inomhusmiljön blir en allt viktigare faktor för vårt allmänna välbefinnande. En viktig aspekt av inomhusmiljön är ljudmiljön. Akustiken i rummet påverkar oss människor på många olika sätt och studier visar tydliga samband mellan bullerexponering och olika hälsoeffekter. Att skapa en behaglig ljudmiljö med god akustik är en konst i sig och vi ägnar varje dag åt att ge dig förutsättningar att lyckas. Samtidigt bidrar vi gärna till att skapa en omgivning som också är visuellt tilltalande.

Buller kan ge hörselskador, störa, maskera både samtal och viktiga signaler, orsaka kroppsliga reaktioner och ge sömnstörningar. Buller kan också påverka koncentrationsförmågan och därmed försämra arbetsprestationen. Traditionellt har buller förknippats med fabriker, trafik och slamriga verkstäder men har alltmer kommit att uppmärksammas även inom andra områden, som t.ex skolor, förskolor och kontor där en god akustik är en nödvändighet.

Ljudabsorbenter och undertak hjälper dig skapa en behaglig arbetsmiljö och god akustik. Skånemontage AB har mer än 40 års erfarenhet på området. Vi samarbetar med alla leverantör på marknaden och kan erbjuda ett brett sortiment av ljudabsorbenter, undertak och vägglösningar för de flesta typer av utrymmen.

Med rätt lösning kan ljudnivån sänkas i alla tänkbara miljöer. Vi kan hjälpa dig med allt kring akustik och att skapa en bättre ljudmiljö.
För att skapa en god ljudmiljö måste du först tänka på följande:

- vilka aktiviteter som kommer att äga rum i rummet
- ljudönskemål hos de som ska vistas i lokalen och dess aktiviteter
- vilken typ av rum

Kontakta oss så hittar vi en lösning.