Akustikprodukter

Vi erbjuder marknadens bästa Akustikprodukter! Vi hjälper företag runt om i hela Skåne med kompletta lösningar inom undertak, akustiktak & ljudisolering.

Akustikprodukter för en bättre ljudmiljö

En god ljudmiljö är mycket viktigt för människors välbefinnande. Höga ljudnivåer kan orsaka permanenta hörselskador. Även vid lägre nivåer på ljud påverkas hälsan. Studier har visat på höjt blodtryck och ökad utsöndring av stresshormoner som en direkt effekt av ljudstörningar i omgivningen. Koncentration, prestationsförmåga och minnesfunktion försämras också i en dålig ljudmiljö. Även stämbanden kan ta skada för den som arbetar i en högljudd miljö och själv behöver prata mycket. Den höga ljudnivån gör att man anstränger rösten för att överrösta bullret.

Bullriga lokaler

Buller kan finnas i de flesta lokaler. Orsakerna är många, alltifrån maskiner och transporter i industri till trafikbuller från omgivningen. I lokaler som kontor bidrar kollegornas samtal, stegljud, dörröppning och -stängning, ventilation samt apparater som t.ex. skrivare Förskolor och skolor har även ljudkällor i form av barn i rörelse.

Akustikprodukter

Det går dock att dämpa ljudnivån i de flesta lokaler på ett effektivt sätt genom användning av olika akustikprodukter. Akustikprodukter finns för många olika tillämpningar och består ofta av någon typ av mineralull. För att ljud ska fortplantas effektivt behövs hårda ytor som ljudet kan studsa på. Mineralull har motsatt effekt och "fångar" istället ljudvågorna genom den porösa och vindlande strukturen som inte återger ljud.

Exempel på leverantörer av akustikprodukter

 Några företag som är etablerade på marknaden för akustikprodukter är Paroc, Rockfon och Ecophon.